Rekeningen scherm

De Bitweter

Boekie op het web

Welkom

Aan de gang met Boekie

Nieuwe administratie maken

Administratie openen

Aanmelden

Potjes

Rekeningen

Geld onderweg

Licentie scherm

Hoofdscherm

Potjes scherm

Rekeningen scherm

Boeken

Reserveringen

Verdeling

Boekingen zoeken

Instellingenscherm

Wachtwoord wijzigen

Administratief jaar afsluiten

Backup

Foutscherm

 

Potjes

Rekeningen

Boekingen

 

 

de rekeningen scherm geeft een overzicht over alle (niet verborgen) rekeningen.

de rekening scherm heeft twee onderdelen:

 1. De rekeningen lijst. De rekeningen lijst toont alle rekeningen met hun saldi. Een rekening heeft een groen icoontje als het saldo positief is, geel als het saldo nul is en rood als het saldo kleiner dan nul is.
 2. Tabblad met boekingen en Details.
Het boekingen tabblad toont alle boekingen van de geselecteerde rekening in de rekeningen lijst. De combo box "Toon boekingen van de laatste" bepaald hoeveel boekingen u kunt zien. U kunt in deze combo box een periode van 1 maand t/m 24 maanden kiezen.

Klik op een boeking om het tussensaldo van de rekening te zien na die boeking. Hiermee kunt u dus zien hoe hoog het saldo van de rekening was in het verleden.

 

Het tussen saldo wordt getoond bij: "Tussen saldo". Als er geen boeking geselecteerd is wordt hier hetzelfde saldo getoond als bij de rekening in de rekeningen lijst.
Als u rechts klikt op een boeking verschijnt het context menu. Het menu bevat de volgende opties:
 • Nieuw..., Het boekingsscherm wordt geopend, met de rekening alvast ingevuld.
 • Wijzig..., Het boekingsscherm wordt geopend, met alle gegevens van de geselecteerde boeking ingevuld. In dit scherm kan de boeking gewijzigd worden.
 • Verwijder..., Selecteer deze optie om de boeking te verwijderen. Als het een "overboeking" is (boeking van rekening naar rekening), hetgeen eigenlijk twee boekingen zijn op potje "Kruisposten", worden beide boekingen verwijderd. Zodat uw administratie in orde blijft. Zie ook wijzigen meerdere boekingen
 • Afdrukken. Alle boekingen in het scherm worden afgedrukt, met dezelfde lay-out als het boekingen rapport.

 

Het details tabblad toont alle gegevens van de geselecteerde rekening in de rekeningen lijst. Klik op de "Wijzigen" knop om de gegevens van de rekening te wijzigen. Zie voor de betekenis van de gegevens: nieuw/wijzigen rekening.

 

Als u rechts klikt in de rekeningen lijst verschijnt het context menu.

Het menu bevat de volgende opties:

 

Wijzigen meerdere boekingen

Als u meerdere boekingen selecteert in de boekingenlijst kunt u die boekingen in één keer wijzigen en verwijderen.

Het selecteren van meerdere boekingen gaat als volgt:

 1. Klik op de bovenste boeking
 2. Druk de Shift knop in en hou hem ingedrukt
 3. Klik op de onderste boeking
 4. Laat de Shift knop los

Om nu het context menu te openen: Rechts klik op een van de geselecteerde boekingen (zie figuur hiernaast).

In het context menu kies:

 • Verwijderen om alle geselecteerde boekingen te verwijderen.
 • Wijzigen om de geselecteerde boekingen te wijzigen.

 

Als u de optie wijzigen kiest wordt het nevenstaande scherm geopend.

In dit scherm kunt u alleen de "Rekening" van de geselecteerde boekingen wijzigen. Dat wil zeggen dat de boekingen verplaatst worden naar een andere rekening.

 1. Klik op het aankruisvakje "Rekening"
 2. Kies een andere rekening
 3. Klik op OK

 

Het verwijderen van een rekening met boekingen:

Als u een rekening wilt verwijderen terwijl de rekening boekingen heeft, kunt u dat toch voor elkaar krijgen door:

 1. Selecteer de rekening
 2. Kies 24 maanden in de combo box "Toon boekingen van de laatste"
 3. Selecteer alle boekingen
 4. Rechts klik op één van de boekingen en kies "Wijzig..."
 5. Klik op het aankruisvakje "Rekening" en kies een andere rekening in de combo box
 6. Klik op OK
 7. Alle boekingen zijn nu verplaatst naar een andere rekening
 8. Nu kan de rekening normaal verwijderd worden