Potjes scherm

De Bitweter

Boekie op het web

Welkom

Aan de gang met Boekie

Nieuwe administratie maken

Administratie openen

Aanmelden

Potjes

Rekeningen

Geld onderweg

Licentie scherm

Hoofdscherm

Potjes scherm

Rekeningen scherm

Boeken

Reserveringen

Verdeling

Boekingen zoeken

Instellingenscherm

Wachtwoord wijzigen

Administratief jaar afsluiten

Backup

Foutscherm

 

Potjes

Rekeningen

Boekingen

 

 

Het potjesscherm geeft een overzicht over alle (niet verborgen) potjes.

Het potjes scherm heeft twee onderdelen:

 1. De potjes lijst. De potjes lijst toont alle potjes met hun saldi. Een potje heeft een groen icoontje als het saldo positief is, geel als het saldo nul is en rood als het saldo kleiner dan nul is.
 2. Tabblad met boekingen en Details.
Het boekingen tabblad toont alle boekingen van het geselecteerde potje in de potjes lijst. De combo box "Toon boekingen van de laatste" bepaald hoeveel boekingen u kunt zien. U kunt in deze combo box een periode van 1 maand t/m 24 maanden kiezen.

Klik op een boeking om het tussensaldo van de pot te zien na die boeking. Hiermee kunt u dus zien hoe hoog het saldo van het potje was in het verleden.

 

Het tussen saldo wordt getoond bij: "Tussen saldo". Als er geen boeking geselecteerd is wordt hier hetzelfde saldo getoond als bij het potje in de potjes lijst.

Als u rechts klikt op een boeking verschijnt het context menu. Het menu bevat de volgende opties:

 • Nieuw..., Het boekingsscherm wordt geopend, met het potje alvast ingevuld.
 • Wijzig..., Het boekingsscherm wordt geopend, met alle gegevens van de geselecteerde boeking ingevuld. In dit scherm kan de boeking gewijzigd worden. Zie ook wijzigen meerdere boekingen.
 • Verwijder..., Selecteer deze optie om de boeking te verwijderen. Als het een "overboeking" is (boeking van potje naar potje), hetgeen eigenlijk twee boekingen zijn op rekening "Kruisposten", worden beide boekingen verwijderd. Zodat uw administratie in orde blijft.
 • Afdrukken. Alle boekingen in het scherm worden afgedrukt, met dezelfde layout als het boekingen rapport.

 

Het details tabblad toont alle gegevens van het geselecteerde potje in de potjes lijst. Klik op de "Wijzigen" knop om de gegevens van het potje te wijzigen. Zie voor de betekenis van de gegevens: nieuw/wijzigen potje.

 

Als u rechts klikt in de potjes lijst verschijnt het context menu.

Het menu bevat de volgende opties:

 


Wijzigen meerdere boekingen

Als u meerdere boekingen selecteert in de boekingenlijst kunt u die boekingen in één keer wijzigen en verwijderen.

Het selecteren van meerdere boekingen gaat als volgt:

 1. Klik op de bovenste boeking
 2. Druk de Shift knop in en hou hem ingedrukt
 3. Klik op de onderste boeking
 4. Laat de Shift knop los

Om nu het context menu te openen: Rechts klik op een van de geselecteerde boekingen (zie figuur hiernaast).

In het context menu kies:

 • Verwijderen om alle geselecteerde boekingen te verwijderen.
 • Wijzigen om de geselecteerde boekingen te wijzigen.

 

Als u de optie wijzigen kiest wordt het nevenstaande scherm geopend.

In dit scherm kunt u alleen de "Potje" van de geselecteerde boekingen wijzigen. Dat wil zeggen dat de boekingen verplaatst worden naar een ander potje.

 1. Klik op het aankruisvakje "Potje"
 2. Kies een ander potje
 3. Klik op OK

 

Het verwijderen van een potje met boekingen:

Als u een potje wilt verwijderen terwijl het potje boekingen heeft, kunt u dat toch voor elkaar krijgen door:

 1. Selecteer het poptje
 2. Kies 24 maanden in de combo box "Toon boekingen van de laatste"
 3. Selecteer alle boekingen
 4. Rechts klik op één van de boekingen en kies "Wijzig..."
 5. Klik op het aankruisvakje "Rekening" en kies een ander potje in de combo box
 6. Klik op OK
 7. Alle boekingen zijn nu verplaatst naar een ander potje
 8. Nu kan het potje normaal verwijderd worden