Boeken

De Bitweter

Boekie op het web

Welkom

Aan de gang met Boekie

Nieuwe administratie maken

Administratie openen

Aanmelden

Potjes

Rekeningen

Geld onderweg

Licentie scherm

Hoofdscherm

Potjes scherm

Rekeningen scherm

Boeken

Reserveringen

Verdeling

Boekingen zoeken

Instellingenscherm

Wachtwoord wijzigen

Administratief jaar afsluiten

Backup

Foutscherm

 

Potjes

Rekeningen

Boekingen

 

Kies in het hoofdscherm in het menu "Gegevens", "Boeken..."

Of druk Ctrl-B:

Het boekingsscherm wordt geopend. Het boekingsscherm kent drie mogelijkheden.

 1. Inkomsten en uitgaven. Hierin worden de "normale" boekingen uitgevoerd. Uitgaven als boodschappen en rekeningen, etc.
 2. Overboeken van Pot naar Pot. Incidenteel zult u geld willen overboeken van de ene pot naar de andere, omdat er in een potje teveel gespaard is of juist omdat er in een ander potje te weinig gespaard is.
 3. Overboeken van rekening naar rekening. De meest voorkomende boeking die u hierin zult doen is als u contant geld gehaald heeft en u dit wilt inboeken in de Kas en uitboeken van de Giro.

Het boekingsscherm wordt altijd geopend in de mode "Inkomsten en uitgaven". Het overschakelen naar een andere mode gaat door op een van de overige tabjes, onder de blauwe balk, te klikken.

Inkomsten en uitgaven

In deze mode van het boekingsscherm zult u meestal uw boekingen doen. Hierin kunt u uw inkomsten en uitgaven vastleggen. Wat u op zal vallen is dat bij iedere inkomst/uitgave een rekening en een potje wordt vastgelegd. De volgende gegevens moeten ingevoerd worden:
 1. Datum: Datum waarop de uitgave/inkomst gebeurt is. De standaardwaarde hiervan is de huidige datum.
 2. Rekening: Waaruit/in is het geld uitgegeven/binnengekomen.
 3. Pot: Ten behoeve waarvan is geld uitgegeven/binnengekomen.
 4. Bedrag: Hoeveel is uitgegeven/binnengekomen.
 5. Af: Uitgave, Bij: Inkomst
 6. Omschrijving: Waarom is het geld uitgegeven/binnen gekomen.
 7. Mag overgeboekt worden: Dit aankruisvakje is alleen actief (kan alleen dan aangeklikt worden) als bij rekening een "geld onderweg rekening" gekozen is. Zie ook geld onderweg.

Alle invoer velden moeten ingevuld worden.

In het voorbeeld hiernaast wordt een boeking getoond van "Boodschappen bij AH" (omschrijving). Het bedrag van 121,45 is uitgegeven (Af) uit de Kas. De uitgave wordt gedaan uit het potje Huishouden.

 

Overboeken van Pot naar Pot

In deze mode van het boekingsscherm zult u soms bedragen overboeken van het ene potje naar het andere. Bijvoorbeeld omdat er een vergissing is gemaakt of omdat een uitgave van een potje eigenlijk bestond uit meerdere uitgaven.

In het nevenstaande voorbeeld blijkt dat bij de boodschappen (zie voorbeeld hierboven) een tijdschrift voor Jaap zat. Omdat de volledige boodschappen afgeboekt zijn van "Huishouden" moet de bijdrage van Jaap voor zijn tijdschrift afgeboekt worden van zijn zakgeld en bijgeboekt worden bij "Huishouden".

Dus: het bedrag van het tijdschrift wordt overgeboekt van het "Zakgeld" naar het "Huishouden".

Invoervelden:

 1. Datum: Datum waarop de uitgave/inkomst gebeurt is. De standaardwaarde hiervan is de huidige datum.
 2. Van pot: Van welke pot moet het overgeboekt worden.
 3. Naar pot: Naar welke pot moet het overgeboekt worden.
 4. Bedrag: Hoeveel moet worden overgeboekt.
 5. Omschrijving: Waarom het geld is overgeboekt.

Alle invoer velden moeten ingevuld worden.

 

Overboeken van rekening naar rekening

In deze mode van het scherm zult u voornamelijk de volgende boekingen doen:
 1. Contant geld halen van bank- of girorekening.
 2. Overboekingen van de ene bank- of girorekening naar de andere.

In het voorbeeld hiernaast is een voorbeeld gegeven van een contant geld opname. Het is natuurlijk logisch dat bij een overboeking van rekening naar rekening geen potje voorkomt. Er is namelijk geen sprake van uitgaven of inkomsten.